Trang chủ Học Online Thực hành làm kế toán trên Excel từ A-Z và định hướng để thành công

Thực hành làm kế toán trên Excel từ A-Z và định hướng để thành công

bởi DanhgiaKM
Khóa học giúp bạn đủ kiến thức, kỹ năng để làm kế toán tổng hợp cho các doanh nghiệp, tự xây dựng file kế toán bằng excel phù hợp với từng doanh nghiệp
  •  Thời lượng: 11 giờ 35 phút
  •  Giáo trình: 84 bài giảng
  •  Học viên đã tham gia: 127
  •  Sở hữu khóa học trọn đời
  •  Học mọi lúc mọi nơi: Mobile, TV, PC
  •  Ưu đãi còn: 399,000 VNĐ (giảm 40% với mã coupon giảm giá GIAMGIAKM)

 

Bạn sẽ học được gì

  • Đủ kiến thức, kỹ năng để làm kế toán tổng hợp cho các doanh nghiệp
  • Tự xây dựng file kế toán bằng excel phù hợp với từng doanh nghiệp
  • Tiết kiệm thời gian vì có sẵn file kế toán excel hoàn chỉnh để sử dụng ngay
  • Hướng đi phù hợp giúp bạn phát triển nhanh chóng ngay cả khi bạn chưa có nhiều kinh nghiệm

Giới thiệu khóa học

Khóa học “THỰC HÀNH LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL TỪ A-Z VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ THÀNH CÔNG” của giảng viên Phạm Văn Học sẽ giúp bạn sẽ giúp bạn nắm được các kiến thức căn bản về kế toán và các ứng dụng kế toán trên máy tính.

Bạn sẽ biết cách tổ chức hạch toán trên excel theo hình thức Chứng từ ghi sổ và Nhật ký chung,sử dụng thành thạo công thức excel để kết chuyển cuối kỳ, lên báo cáo tài chính, sổ sách

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và nhiều bài học liên quan khác

Và đặc biệt, bạn sẽ được chia sẽ  chiến lược để bạn nhanh chóng trở thành kế toán thuế, kế toán tổng hợp – Bạn sẽ học được phương pháp đặt mục tiêu và lập kế hoạch trên một trang giấy…

Đăng ký ngay khóa học “THỰC HÀNH LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL TỪ A-Z VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ THÀNH CÔNG” tại Unica.vn

Nội dung khóa học

 Phần 1: Chứng từ ghi sổ

 Bài 1: Tôi đã học kế toán thực hành như thế nào
 Bài 2: Hướng dẫn cách thức thực hành
 Bài 3: Hướng dẫn xây dựng Hệ thống tài khoản
 Bài 4: Cách thức tổ chức hạch toán trên excel
 Bài 5: Bí quyết giúp Bảng cân đối luôn cân bằng

 Phần 2: Những bút toán cần lưu ý

 Bài 6: 4 nguyên tắc cân đối khi hạch toán cần nhớ
 Bài 7: Cơ sở hạch toán tài khoản 214; 242; 3383; 3384; 3386
 Bài 8: Bảng lương và cách hạch toán tiền lương
 Bài 9: Hạch toán kết chuyển tài khoản 4212 sang 4211
 Bài 10: Đánh giá chênh lệch tỷ giá tài khoản tiền gửi có gốc ngoại tệ
 Bài 11: Hạch toán tài khoản 8211

 Phần 3: Kết chuyển cuối kỳ

 Bài 12: Hướng dẫn sử dụng hàm sumif làm công thức kết chuyển
 Bài 13: Tổng hợp công cụ dụng cụ sang chi phí trả trước phần 1
 Bài 14: Tổng hợp công cụ dụng cụ sang chi phí trả trước phần 2
 Bài 15: Kết chuyển thuế môn bài vào chi phí quản lý
 Bài 16: Kết chuyển thuế GTGT đầu vào với đầu ra
 Bài 17: Chênh lệch tỷ giá tiền gửi có gốc ngoại tệ
 Bài 18: Thực hành kết chuyển lãi, lỗ tỷ giá
 Bài 19: Thực hành tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phần 1
 Bài 20: Thực hành tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phần 2
 Bài 21: Kết chuyển chi phí tiền lương vào chi phí sản xuất
 Bài 22: Tổng hợp chi chí sản xuất kinh doanh dở dang
 Bài 23: Xác định giá vốn
 Bài 25: Kết chuyển chi phí sang xác định kết quả kinh doanh
 Bài 26: Xác định kết quả kinh doanh lãi, lỗ phần 1
 Bài 27: Xác định kết quả kinh doanh lãi, lỗ phần 2

 Phần 4: Lên sổ Nhật ký chung

 Bài 28: Tổng quan về sổ Nhật ký chung
 Bài 29: Các bước cần chuẩn bị để lên sổ Nhật ký chung
 Bài 30: Hướng dẫn sử dụng hàm OFFSET
 Bài 31: Lập công thức cho tiêu thức SỐ TIỀN NỢ
 Bài 32: Lập công thức cho tiêu thức SỐ TIỀN CÓ
 Bài 33: Lập công thức cho cột phụ: Mã xử lý
 Bài 34: Lập công thức cho tiêu thức Số hiệu tài khoản
 Bài 35: Lập công thức cho tiêu thức Đã ghi sổ cái
 Bài 36: Lập công thức cho tiêu thức Diễn giải
 Bài 37: Lập công thức cho tiêu thức ngày chứng từ, số hiệu chứng từ. Hoàn thiện Nhật ký chung

 Phần 5: Lập và kiểm tra Báo cáo tài chính

 Bài 38: Lên Bảng cân đối tài khoản – Phần 1
 Bài 39: Lên Bảng cân đối tài khoản – phần 2
 Bài 40: Lên Bảng cân đối kế toán – phần Tài Sản – Phần 1
 Bài 41: Lên Bảng cân đối kế toán – phần Tài Sản – Phần 2
 Bài 42: Lên Bảng cân đối kế toán – phần Nguồn vốn – Phần 1
 Bài 43: Lên Bảng cân đối kế toán – phần Nguồn vốn – Phần 2
 Bài 44: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán nâng cao – Phần 1
 Bài 45: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán nâng cao – Phần 2
 Bài 46: Lên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Phần 1
 Bài 47: Lên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Phần 2
 Bài 48: Kiểm tra lại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 Bài 49: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 1
 Bài 50: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 2
 Bài 51: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 3
 Bài 52: Thuyết minh báo cáo tài chính phần 1
 Bài 53: Thuyết minh báo cáo tài chính phần 2

 Phần 6: Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

 Bài 54: Phụ lục chuyển lỗ và các phụ lục khác phần 1
 Bài 55: Phụ lục chuyển lỗ và các phụ lục khác phần 2
 Bài 56: Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 1
 Bài 57: Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 2

Phần 7: Làm Sổ cái và sổ chi tiết

 Bài 58: Tổng quan về sổ cái và các bước chuẩn bị
 Bài 59: Lập công thức cho tiêu thức Số tiền
 Bài 60: Lập công thức cho tiêu thức Tài khoản đối ứng
 Bài 61: Lập công thức cho tiêu thức Diễn giải, ngày chứng từ, số chứng từ, ngày tháng ghi sổ
 Bài 62: Hoàn thiện sổ cái từ tháng 1 đến tháng 12
 Bài 63: Hoàn thiện sổ cái năm
 Bài 64: Thực hành làm sổ chi tiết tài khoản

 Phần 8: Quy trình Kê khai và nộp thuế qua internet

 Bài 65: Kê khai thuế qua website của Tổng Cục thuế
 Bài 66: Tải và cài đặt phần mềm kê khai thuế
 Bài 67: Quy trình kê khai qua HTKK và nộp qua website của Cục thuế
 Bài 68: Hướng dẫn Lập giấy nộp tiền và nộp thuế qua website của Cục thuế

 Phần 9: Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

 Bài 69: Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
 Bài 70: Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cần tạm nộp trong kỳ

 Phần 10: Chiến lược phát triển dành cho kế toán chưa có kinh nghiệm

 Bài 71: Hai bộ sách gối đầu giường của dân kế toán
 Bài 72: Kênh học kê khai thuế không tốn phí
 Bài 73: Những kênh giúp nâng cao, mở rộng kiến thức hiệu quả
 Bài 74: Chiến lược trở thành kế toán thuế cho người đang làm kế toán nội bộ
 Bài 75: Chiến lược quay lại chinh phục doanh nghiệp lớn
 Bài 76: Chiến lược phát triển 10 năm cho kế toán mới ra trường

 Phần 11: Một số thủ thủ thuật excel liên quan

 Bài 77: Set vùng in
 Bài 78: Hai cách ẩn ô có giá trị bằng Zero
 Bài 79: Đánh số trang tự động

 Phần 12: Cách lưu hóa đơn

 Bài 80: Lưu hóa đơn, chứng từ đối với công ty lớn
 Bài 81: Lưu hóa đơn, chứng từ đối với công ty vừa và nhỏ

 Phần 13: Quỳ trình kế toán

 Bài 82: Quỳ trình kế toán cơ bản
 Bài 83: Những việc quan trọng cần làm trong kỳ và cuối kỳ

 Phần 14: Phần cuối

 Bài 84: Chia sẽ của giảng viên

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Để luôn nhận các bài đánh giá sản phẩm và Coupon mới nhất (miễn phí)

Cám ơn bạn đã Đăng ký nhận bản tin

Đã xảy ra lỗi

0 bình luận

Related Videos

Để lại bình luận

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Để luôn nhận các bài đánh giá sản phẩm và Coupon mới nhất (miễn phí)

Cám ơn bạn đã Đăng ký nhận bản tin

Đã xảy ra lỗi