Trang chủ Buttons

Buttons

bởi DanhgiaKM

Small Buttons

[button color=”red” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small[/button] [button color=”orange” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small[/button] [button color=”green” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small[/button] [button color=”black” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small[/button] [button color=”gray” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small[/button] [button color=”white” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small[/button] [button color=”pink” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small[/button] [button color=”purple ” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small[/button] [divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]

Medium Buttons

[button color=”red” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium[/button] [button color=”orange” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium[/button] [button color=”blue” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium[/button] [button color=”green” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium[/button] [button color=”black” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium[/button] [button color=”gray” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium[/button] [button color=”white” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium[/button] [button color=”pink” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium[/button] [button color=”purple ” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium[/button] [divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]

 

Large Buttons

[button color=”red” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Large[/button] [button color=”orange” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Large[/button] [button color=”blue” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Large[/button] [button color=”green” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Large[/button] [button color=”black” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Large[/button] [button color=”gray” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Large[/button] [button color=”white” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Large[/button] [button color=”pink” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Large[/button] [button color=”purple ” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Large[/button]

 

[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]

Buttons With Icons

[button color=”green” size=”big” link=”#” icon=”fa-download” target=”false”]Download[/button] [button color=”blue” size=”medium” link=”#” icon=”fa-twitter” target=”false”]Follow[/button] [button color=”purple ” size=”small” link=”#” icon=”fa-external-link” target=”false”]View Now[/button]

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Để luôn nhận các bài đánh giá sản phẩm và Coupon mới nhất (miễn phí)

Cám ơn bạn đã Đăng ký nhận bản tin

Đã xảy ra lỗi